Declaraţia de Unire a Bucovinei cu România de la 28 noiembrie 1918


 

 

„Congresul General al Bucovinei întrunit azi, joi în 15/28 noiembrie 1918 în sala sinodală din Cernăuţi, consideră că: de la fundarea Principatelor Române, Bucovina, care cuprinde vechile ţinuturi ale Sucevei şi Cernăuţilor, a făcut pururea parte din Moldova, care în jurul ei s-a închegat ca stat; că în cuprinsul hotarel acestei ţări se găseşte vechiul scaun de domnie de la Suceava, gropniţele domneşti de la Rădăuţi, Putna şi Suceviţa, precum şi multe alte urme şi amintiri scumpe din trecutul Moldovei; că fii acestei tări, umăr la umăr cu fratii lor din Moldova şi sub conducerea aceloraşi domnitori au apărat de-a lungul secolelor fiinţa neamului lor împotriva tuturor încălcărilor din afară şi a cotropirei păgâne; că în 1774 prin vicleşug Bucovina a fost smulsă din trupul Moldovei şi cu de-a sila alipită coroanei habsburgilor; că 144 de ani poporul bucovinean a îndurat suferintele unei acârmuiri străine, care îi nesocotea drepturile naţionale şi care prin strâmbătăţi şi persecuţii căuta să-şi înstrăineze firea şi să-l învrăjbească cu celelalte neamuri cu cari el voieşte să trăiască ca frate; că în scurgerea de 144 de ani bucovinenii au luptat ca nişte mucenici pe toate cămpurile de bătaie din Europa sub steag străin pentru menţinerea, slava şi mărirea asupritorilor lor şi că ei drept răsplată aveau să îndure micşorarea drepturilor moştenite, isgonirea limbei lor din viata publică, din şcoală şi chiar din biserică; că în acelaşi timp poporul băştinaş a fost împiedicat sistematic de a se folosi de bogăţiile şi izvoarele de câştig ale acestei ţări, şi despoiat în mare parte de vechea sa moştenire; dară că cu toate acestea bucovinenii n-au pierdut nădejdea că ceasul mântuirii, aşteptat cu atâta dor şi suferintă va sosi, şi că moştenirea lor străbună, tăiată prin graniţe nelegiuite, se va reîntregi prin realipirea Bucovinei la Moldova lui Ştefan, şi că au nutrit vecinic credinţa că marele vis al neamului se va înfăptui prin unirea tuturor ţărilor române dintre Nistru şi Tisa într-un stat national unitar; constată că ceasul acesta mare a sunat!

Astăzi, când după sforţări şi jertfe uriaşe din partea României şi a puternicilor şi nobililor ei aliati s-a întronat în lume principiile de drept şi umanitate pentru toate neamurile şi când în urma loviturilor zdrobitoare monarchia austro-ungară s-a zguduit din temeliile ei şi s-a prăbuşit, şi toate neamurile încătuşate în cuprinsul ei şi-au câştigat dreptul de liberă hotărâre de sine, cel dintâiu gând al Bucovinei desrobite se îndreaptă către regatul României, de care întotdeauna am legat nădejdea desrobirii noastre.

Drept aceea
Noi,
Congresul general al Bucovinei,
întrupând suprema putere a ţării şi fiind investit singur cu puterile legiuitoare,
în numele Suveranitătii naţionale,
Hotărâm:
Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu regatul României”.

 

Localități din Ținutul Suceava și Ținutul Cernăuți:

 

Andreasfalva (Măneuţi)

Arbore

Argel

Babin

Bahna

Bahrineşti

Baineţ

Balcăuţi

Banila pe Ceremuș

Bădeuţi

Băineț

Băişeşti

Bălăceana

Bănceşti

Bănila Moldovenească

Bănila pe Ceremuş

Bănila pe Siret

Benia

Berbeşti

Berchişeşti

Berhomet

Berhomet pe Prut

Berhomet pe Siret

Bila

Bilca

Bludva

Bobeica

Bobeşti

Bocicăuţi

Boian

Boianciuc (Boianceni)

Borăuţi

Bordei

Bori (Boureni)

Bosanci

Botoşana

Botoşăniţa

Braşca (Briaţca)

Brăieşti

Breaza

Brodina

Brodina de Sus

Brodoc

Broscăuții Noi

Broscăuţii Vechi

Bucşoaia

Buda Mare

Buda Mică

Budineţ

Buhăiescul

Buneşti

Buninţi, Bârnova (Mihoveni)

Burla

Cacica

Cadobeşti

Cajvana

Calafendeşti

Caliceanca

Camena

Camenca (Camena pe Siret )

Capu Câmpului

Capu Codrului

Carapciu pe Ceremuş

Carapciu pe Siret

Cașna

Catrineni

Căbeşti

Călineşti pe Ceremuş

Călineştii lui Cuparencu

Călineştii lui Ienachi

Câmpulung Moldovenesc

Câmpulung Rusesc (Câmpulung pe Ceremuşul Alb)

Cândești

Cârlibaba

Ceahor

Ceaplinţi

Ceartoria

Cerepcăuți

Cernăuca

Cernăuţi

Chicera

Chilişeni

Chiseleu

Chiseliţeni

Cincău

Ciocăneşti

Ciornohuzi

Cirepcăuţi pe Siret

Cireş

Cireșel

Ciudei

Ciumârna (Rus pe Boul)

Climăuţi

Clit

Cliveşti

Clivodin

Clocucica

Cogolina

Comăneşti

Comăreşti

Coniatin

Corceşti

Corlata

Cornu Luncii (Steleneşti)

Corovia

Cosminul

Costâna

Costeşti

Costișa

Costrijeni

Coşna

Cotul Bainschi

Cotul Ostriței

Cotul Vânători

Cozmeni (Coţmani, Chițmani)                     Kotzmann

Coţmanul Mare

Crasna Ilschi

Crasna Putnei

Crasnodil

Crăsnișoara Nouă

Crăsnișoara Veche (Huta Veche)

Crişceatec

Cuciurul Mare

Cuciurul Mic

Culeuţi

Cupca

Danila

Davidăuţi

Davideni

Davideşti

Dărmăneşti

Deia

Dihtineț

Dimca (Trestiana)

Dobronăuți

Dorna Candrenilor

Dorneşti (Hadicfalva)

Doroşăuţi

Doroteea

Dracineţ

Drăgoieşti

Drăguşeni – Siret

Dubăuţ

Eisenau

Falcău

Fântâna Albă

Fogadjisten

Franzthal

Frasin

Frătăuţii Noi

Frătăuții pe Suceava

Frătăuţii Vechi

Freudenthal

Frumosu

Furstenthal (Voievodeasa)

Gavrilăuţi

Gavrileşti

Gălăneşti

Gărbăuți

Găureni

Gemenea

Glodu

Grăniceşti

Gropeni

Grozinţi

Gura Humorului

Gura Putilei

Hliboca

Hliniţa

Hlinița pe Prut

Hliviştea

Hluboca

Horecea

Horodnicul de Jos

Horodnicul de Sus

Horoşăuţi

Hurjuieni

Iabloniţa

Iacobeni

Iacobeşti

Ialovicioara

Iaroviţa

Iaslovăţ

Igeşti

Ilişeşti

Iordăneşti

Ioseffalva (Tolva)

Ipoteşti

Ispas

Istensegits (Ţibeni)

Iţcani

Iujineţ

Iurcăuţi (Jurcăuți)

Ivancăuţi

Izvor

Jadova

Jadova Nouă

Jucica Nouă

Jucica Veche

Karlsberg (Gura Putnei)

Laşchiuca (Sadova, Sadcău)

Lehăcenii Teutului

Lenţeşti

Lichtenberg (Dealul Ederii)

Lipoveni

Lisaura

Liteni

Liuzii Humorului (Humoreni)

Luca

Lucavăţ

Lucavățul de Jos

Lucavățul de Sus

Lucaviţa

Lucăceşti

Luisenthal (Fundu Moldovei)

Lujeni

Luncavița

Mahala

Malatineţ

Mamorniţa

Marginea

Mălinești

Mămăieştii Noi

Mămăieştii Vechi

Mănăstirea Humorului

Mănăstirişte

Măreniceni

Măriţei

Măzănăieşti

Mega

Mesteceni

Mihalcea

Mihova

Mihuceni

Milie

Milişăuţi

Miroiv

Mitcău

Mitocul Dragomirnei

Moara

Moldova Suliţa

Moldovița

Molid

Mologhia

Mosoriuca (Moșoreni)

Muşeniţa

Neagra Șarului

Negostina

Negrileasa

Nepolocăuţi

Nisipitu

Novoseliţa (Nouă Suliţe, Nova Seliţa)

Ocna

Onut

Opaiţ

Oprişeni

Orăşeni

Ostra

Ostriţa

Oşehlib

Panaci

Panca

Păltiniș

Păltinoasa

Părhăuţi

Pătrăuţi pe Siret

Pătrăuţi pe Suceava

Pătrăuții de Jos

Pătrăuții de Sus

Pârâul Negru

Pârteştii de Jos

Pârteştii de Sus

Petrășeni

Petriceni

Piedecăuţi

Pilipăuţi

Plaiul Cosminului

Plavalari

Pleșa

Plosca

Pohorlăuţi

Poiana Miculi ( Micului) – Buchenhein

Poiana Negrii

Poiana Stampii

Poieni

Poieni pe Suceava

Poieni-Solca

Pojorâta

Prelipce

Prelipcea

Prelipcea

Prisaca (Eisenau)

Prisăcăreni

Putila

Putna

Putnathal (Valea Putnei)

Rarancea

Rădăuţi

Răpujineț

Răstoace

Reuseni

Revăcăuţi

Revna pe Prut

Rogojeşti

Rohozna

Româneşti

Ropcea

Roşa

Runcul

Rus-Mănăstioara

Ruși pe Boul (Paltinu)

Sadagura

Sadcău

Sadova

Samuşeni

Satu Mare

Sălașeni

Sărata

Sânghieni

Schwarzthal (Vadul Negrilesei)

Seciștea

Seletin

Sfântu Ilie

Sinăuții de Jos

Sinăuţii de Sus

Siret

Slătioara

Slobozia Banilei

Slobozia Berlințelor

Slobozia Comăneștilor

Slobozia Pruncului

Slobozia Rarancea

Solca

Soloneţ

Solonețul Nou

Stăneştii de Jos pe Ceremuș

Stăneştii de Sus pe Ceremuș

Stăucenii Mari

Stăucenii Vechi

Stârcea

Stepaniuca

Storojineţ

Straja

Stroieşti

Stulpicani

Stupca

Suceava

Suceveni

Suceviţa

Suhoverh

Şaru Dornei

Şcheia

Şerăuţi

Şerbăuţi

Şipeniţ

Șipotele pe Siret (Șipote)

Şipotele Sucevei

Şişcăuţi

Şubraneţ

Tărăşeni

Tăuteni (Toutre)

Tereblecea

Tereblecea Nouă

Tişăuţi

Todireşti

Tolva

Toporăuţi

Torăceni

Ţureni

Udeşti

Ulma

Vadul Nistrului

Valea Seacă

Valeva

Vama

Vasilău

Vasileuţi

Vaslăuți

Vatra Dornei

Vatra Moldoviţei

Văşcăuţi pe Ceremuş

Văşcăuţi pe Siret

Verbăuți

Vicovul de Jos

Vicovul de Sus

Vicşani

Vijnicioara

Vijniţa

Vilaucea

Vintileanca

Viteliuca

Voitinel

Volcineţ

Voloca pe Ceremuş

Voloca pe Derelui

Volovăţ

Vorniceni

Voroneţ

Vrânceni

Zadobriuca

Zahareşti

Zahariceni

Zamostea

Zamostie

Zastavna                              Zastawna

Zeleneu

Zoiniace

Zvinice

3 gânduri despre „Declaraţia de Unire a Bucovinei cu România de la 28 noiembrie 1918

  1. Pingback: Unirea Bucovinei cu România | ROMÂNIA în imagini de ieri şi azi

  2. Unele sate enumerate nu fac parte din Bucovina (nu au făcut parte din Austria) ci din Vechiul Regat: Șaru Dornei, Panaci, Glodu, Zamostea. Malinesti se afla in nordul Basarabiei. Banila Moldoveneasca e numele vechi al localității Banila pe Siret.

    Totuși sa scriem corect când ne alegem sa facem ceva public.

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s